سنگ اسلب گرانیت سبز
01
جولای

سنگ اسلب گرانیت سبز

سنگ اسلب گرانیت سبز سنگ اسلب گرانیت سبز : سنگ گرانیت سبز جنگلی از مقاوم ترین سنگهای گرانیت موجود در ایران می باشد. گرانیت بیرجند دارای تم سبز تیره مایل که رگه...

ادامه مطلب