سنگ اسلب کلکته
06
جولای

سنگ اسلب کلکته

سنگ اسلب کلکته سنگ اسلب کلکته : سنگ کلکته داری زمینه سفیدی می باشد . و خطوط خاکستری آن به صورت عریض تر در این سنگ خود نمایی میکنند....

ادامه مطلب