سنگ چینی نیریز
17
آگوست

سنگ چینی نیریز

سنگ چینی نیریز سنگ چینی نیریز : استگاه این سنگ همانگونه که از نام آن پیداست شهر نی ریز در استان فارس بوده . سنگهای نیریز اصفهان در سایزهای...

ادامه مطلب