سنگ اسلب مرمریت لاشتر
27
ژوئن

سنگ اسلب مرمریت لاشتر

سنگ اسلب مرمریت لاشتر سنگ اسلب مرمریت لاشتر : سنگ لاشتر از زمینه رنگ طوسی مایل به مشکی است . که بر روی سطح آن خطوط سفید رنگ وجود...

ادامه مطلب