سنگ مرمریت جوشقان
30
آگوست

سنگ مرمریت جوشقان

سنگ مرمریت جوشقان سنگ مرمریت جوشقان : جوشقان روستایی است در شهرستان میمه در اصفهان که معادن سنگ مرمریت جوشقان از این محل استخراج می گردد. از ویژگی های ظاهری این...

ادامه مطلب