سنگ اسلب لایبید
18
جولای

سنگ اسلب لایبید

سنگ اسلب لایبید سنگ اسلب لایبید : اسم لایبید برگرفته از روستایی است که این سنگ از آن استخراج میگردد . روستای لایبید از شهر های استان اصفهان است...

ادامه مطلب