سنگ مرمریت دیپلمات
02
سپتامبر

سنگ مرمریت دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات سنگ مرمریت دیپلمات : معدن سنگ دیپلمات در استان فارس و در 25 کیلومتری بوانات قرار دارد. این سنگ با نام سنگ مرمریت جاوید نیز نامیده...

ادامه مطلب