سنگ اسلب چینی ازنا
03
جولای

سنگ اسلب چینی ازنا

سنگ اسلب چینی ازنا سنگ اسلب چینی ازنا : سنگ چینی ازنا دارای زمینه رنگ روشن می‌باشد و سطح آن از خطوط کمتری برخوردار است که همین مورد موجب شده...

ادامه مطلب