نصب سنگ اسلب

به خاطر ابعاد بزرگی که دارد نیاز به دقت و مهارت خاص در زمینه اجرایی دارد زیرا کوچکترین اشتباه باعث می‌شود سنگ مورد نظر در حین اجرا به مشکل خورد و نصب سنگ اسلب با موفقیت به پایان نرسد.

گاها اتفاق می‌افتد که بعضی از سنگ کاران ادا می‌کنند که در زمینه نصب سنگ اسلب مهارت کافی داشته و بدون هیچ تجربه‌ای در زمینه نصب سنگ اسلب با کارفرماها وارد مذاکره شده و بنابر تجربه ای که در زمینه سنگ کاری دارند بر این باور هستند که از عهده کار بر می آید از این رو نمی‌توان بدون داشتن رزومه کاری و تجربه در این زمینه سنگی به این گران قیمتی و کمیاب ای را به عهده پیمانکار گذاشت

عدم محدودیت در استفاده از سنگ اسلب

سنگهای اسلب به خاطر طبیعی بودن و زیبایی طبیعی آن می‌توان در قسمت‌های مختلف منازل شرکت ها ادارات و سایر مشاعات و بدون هیچ محدودیتی استفاده کرد نگهداری این سنگ ها خیلی آسان بوده و نیاز به شرایط خاص و آب و هوایی محیطی خاصی ندارد و برای تمیز کردن نیاز به مواد خواص شیمیایی نداشته و به راحتی با آب تمیز می شود از نکات قابل توجه سنگ اسلب می‌توان به ساب پذیری آن اشاره کرد که ساب پذیری خیلی خوبی دارد که کارفرما میتواند با گذشته چند سال پس از نصب سنگ اسلب با یک ساب خوب سنگ اسلب را به همان کیفیت اولیه برگرداند.

نحوه نصب سنگ اسلب بک لایت
نمونه کار نصب سنگ اسلب ازنا و دهبید در ورودی اسانسور