جابجایی سنگ اسلب

کوپ های سنگ اسلب پس از تنی برش کردن در معدن با اندازه های مخصوص برای برش ورقه ای به شرکت های سنگ اسلب بری انتقال داده می شود پس از انتقال کوپ های سنگ  اسلب به شرکت‌ها کپها را وارد دستگاه نموده و اره اسلب بر کپ سنگ را ورقه ورقه کرده و از آن پس هر ورقه سنگ اسلب را به قسمت تزریق و نصب توری و اپوکسی انتقال می‌دهند.

در این قسمت با تزریق اپوکسی به داخل خلل و خرج های سنگ اسلب و نصب توری و اپوکسی به پشت سنگ اسلب به استحکام بیشتر سنگ افزوده می شود پس از نصب توری و تزریق اپوکسی به سنگ اسلب سنگ وارد دستگاه ساب می‌شود و طی چند مرحله ساب سنگ به شفافیت خیره‌کننده‌ای می‌رسد.

پس از این قسمت سنگ به دستگاه سی ان سی یا دوربری می‌رسد در این دستگاه با در نظر گرفتن کمترین پرت سنگ سنگ دوربری می‌شود و یا به اندازه دلخواه مشتری در آورده می شود پس از برش سنگ اسلب برای بارگیری سنگ ها به محل اجرا از پالت‌های آهنی یا چوبی استفاده می‌کند که سنگها را داخل آنها قرار می‌گیرند و محکم بسته می‌شود تا هیچگونه تکانی و ضربه‌ای نخورند زیرا هرگونه تکان و جابجایی در درون پالت اتفاق بیفتد امکان شکستن سنگ وجود دارد.

پس از بارگیری سنگ به محل اجرای سنگ اسلب می فرستند که در آنجا کل بار را یکجا همراه پالت با جرثقیل پیاده نموده و از آن پس نصاب سنگ اسلب موظف است سنگ ها را دانه دانه به محل اجرا حمل نماید

حمل و جابجایی سنگ اسلب نیاز به تخصص بالا دارد که اگر درست حمل نشود سنگ به راحتی شکسته و از هم فرو میپاشد لذا تیم اسلب ایران تعهدات خاص خود را در زمینه جابجایی سنگ اسلب دارد و این تعهد تعهد جبران خسارت است که اگر سنگ توسط تیم اسلب ایران آسیب ببیند طبق قرارداد نوشته شده تمامی خسارات وارد شده به سنگ به عهده تیم اسلب ایران است

حمل-و-جابجایی-سنگ-اسلب-رین-فارست
جابه جایی سنگ اسلب چطوری؟ نصب سنگ اسلب چطوره ؟