نصب سنگ اسلب در کف

نصب سنگ اسلب کف

نصب سنگ اسلب کف : از اصلی ترین موارد کاربرد سنگ اسلب می‌توان به کاربرد آن در کف اشاره نمود

سنگهای اسلب به خاطر دارا بودن تراکم بسیار بالا برای کف واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و کف تالارها

و هتلها و غیره کاربرد بسیار زیادی دارند رفت و آمدها و ترددهای زیاد هیچگونه آسیبی به سنگ اسلب وارد

ننموده و از طول آن طول عمر آن نخواهد کاست.

ساب پذیری بالای این گونه سنگ ها بسیار خوب است به گونه‌ای که بعد از چند سال از نصب سنگ اسلب

اولیه اگر باز هم ساب خورده شود همان کیفیت اولیه را به ما بازخواهد گرداند.

مجریان سنگ اسلب و کارفرمایان عزیز باید در نظر داشته باشند که پس از اتمام نصب سنگ اسلب در کف

بند کشی سنگ های اسلب را با سیمان سفید یا پودر بندکشی انجام ندهند لذا رزین همان سنگ نصب شده

را می بایست تهیه نموده و با رزین همان سنگ بندهای موجود را پر کند

اگر بند سنگهای اسلب را با پودرهای بندکشی یا با سیمان سفید پر کنید با گذشت زمان بندها کدر یا رنگ پریده

می شوند و خطوط بین سنگهای اسلب نمایان می‌شود از این رو حتماً از رزین سنگ اسلب نصب شده استفاده کنید

تا در طی زمان رنگ خود را از دست ندهد.

نصب سنگ اسلب کف :

برای نصب سنگ اسلب در کف حتما توجه داشته باشید که از چسب بتن برای اضافه کردن دوغاب

زیر سنگ اسلب استفاده کنید سنگهای اسلب را نه تنها می‌توان با ملات و دوغاب کار کرد بلکه

می‌توان با چسب نیز در کف ‌های خیلی مسطح اجرا نمود البته باید از سطح زیر کار اطمینان کامل

را حاصل نمایید و بعد از آن به مرحله نصب بپردازید، در حین شروع نصب سنگ اسلب باید به گونیا

نصب کردن سنگ های اولیه بسیار دقت داشت، به گونه‌ای که اگر

سنگ اسلب نصب شده ناگونیا نصب شده باشد ، در مراحل بعدی کار بند های سنگ اسلب

به هم می‌خورد و از هم رد می‌شوند برای جلوگیری از این اتفاق پس از اولین نصب سنگ اسلب

آن را کاملا از هر طرف گونیا نمایید تا به مشکل بر نخورید در حین نصب سنگ اسلب نیز به خاطر

داشته باشید که ملات زیر سنگ های اسلب نسبت به یکدیگر کاملاً تراز باشند، زیرا پس از قرار گرفتن

سنگ اسلب روی ملات کف نمی‌توان آن را به سمت پایین برد.

از این رو باید کاملا تراز و یک دست باشند، در پایان هر روز از نصب سنگ اسلب کف نصاب

موظف است که سنگهای اسلب نصب شده را آب دهد تا استحکام آنها چند برابر شود.

سنگ اسلب را در کف سرویس های بهداشتی و مستر ها نیز به کار می‌برند برای نصب سنگ اسلب

در این قبیل فضاها از کفشورهای خطی استفاده می‌کنند این گونه کفشورها را در یک طرف سرویس قرار می‌دهند و

یک شیب بسیار کم و ملایم به سنگ اسلب می‌دهند تا آب موجود در سطح سنگ اسلب به راحتی در داخل این کفشورها قرار گیرد.