نصب سنگ اسلب نما

نصب سنگ اسلب نما : برای نصب و اجرای سنگ اسلب در نما باید از تجهیزات بسیار پیشرفته و

استانداردی استفاده کرد.لذا با در نظر گرفتن وزن و ابعاد سنگهای اسلب لازم است برای حمل

سنگ ها به محل اجرا از جرثقیل یا تاور استفاده نمود .

برخلاف فضاهای دیگر مثل دیواره سرویس ها یا دیواره لابی و غیره برای نصب سنگ اسلب

باید از مهارت بالاتری برخوردار بود و تمامی نکات ایمنی را رعایت کرد، نکاتی همچون فاصله داربست

ها از نما ، استفاده از کمربند ایمنی، زیرسازی کار ، تخته و داربست ها و غیره.

شاسی کشی نما باید به گونه‌ای باشد که کاملاً تراز و شاقول باشد و هیچگونه ناشاقولی نداشته باشد

زیرا در مرحله نصب سنگ اسلب به مشکل خورده و ادامه نصب امکان پذیر نمیباشد.

نصاب سنگ اسلب نما باید در حین نصب توجه داشته باشد که کاملا چسب های پشت سنگ اسلب با

سنگ درگیر شده و محکم چسبیده باشد. زیرا اگر تعداد چسب های پشت سنگ اسلب کم باشد یا

خوب با سنگ درگیرند نشده باشد عمر نگهداری سنگ اسلب روی نما کم می‌شود و خسارات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد

برای نصب سنگ های زیر سقفی نه تنها باید از چسب بیش تری استفاده شود بلکه باید از اسکوپ جوش

نیز استفاده شود این نوع اسکوپ با نبشی ۴ انجام می گردد به گونه‌ای که چندین نقطه از پشت سنگ اسلب

را با دستگاه سنگ فرز چاک افقی ۱۵ سانتی زده و نبشی‌های ۴ سانتی را با چسب مگاپوکسی درون آنها قرار می‌دهیم

چسب و پس از خشک شدن محکم می شود.

سپس

در این مرحله می توان سنگ را برای نصب به زیر سقف انتقال داد پس از قرار دادن سنگ اسلب در محل ، نبشی ها

را به شاسی زیرکار جوش زده و بعد از جوشکاری، پشت سنگ اسلب را با چسب مگا اپوکسی مهار می‌کنیم.

نصاب سنگ اسلب باید دقت داشته باشد که سنگ‌های زیر سقفی به گونه‌ای نصب شود که آب باران به زیرسقفها نفوذ نکند.

کارفرمایان محترم باید دقت داشته باشند که برای نصب سنگ اسلب در نما حتی باید از چسبی استفاده کنند که تاییدیه

داشته و از خریدن چسب های متفرقه در بازار برای نصب سنگ اسلب در نما خودداری کنند.

برای جوشکاری و شاسی کشی نما نیز دقت کنید که شاسی مستقیم به ستون های ساختمان جوش خورده باشد

نه دیواره‌ها اگر ساختمان بتنی است از طریق وال پست از میلگردهای داخل ستون بتنی کمک بگیرید تا وزن

سنگهای اسلب بیشتر روی ستون های ساختمان باشد.